Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (557)
Trích yếu: PHƯƠNG ÁN Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Ngày ban hành:
21/05/2020
Ngày có hiệu lực:
21/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo sắp xếp địa điểm làm việc của BHXH tỉnh Quảng Trị
Ngày ban hành:
29/04/2020
Ngày có hiệu lực:
29/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp liên ngành năm 2020 về lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN
Ngày ban hành:
23/03/2020
Ngày có hiệu lực:
23/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: DANH SÁCH ĐIỂM CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH, TCTN
Ngày ban hành:
31/12/2019
Ngày có hiệu lực:
31/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị
Ngày ban hành:
17/12/2019
Ngày có hiệu lực:
17/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo tình hình sử dụng dự toán 9 tháng đầu năm 2019 Bệnh...
Ngày ban hành:
14/10/2019
Ngày có hiệu lực:
14/10/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Tình hình sử dụng kinh phí 9 tháng đầu năm 2019 PKĐK Quang Trung
Ngày ban hành:
14/10/2019
Ngày có hiệu lực:
14/10/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Tình hình sử dụng kinh phí 9 tháng đầu năm 2019 Bệnh xá 337
Ngày ban hành:
14/10/2019
Ngày có hiệu lực:
14/10/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực