Số / Ký hiệu:
Trích yếu: DANH SÁCH ĐIỂM CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH, TCTN
Loại văn bản:
Thông báo
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Hành chính
Người kí:
Ngày ban hành:
31/12/2019
Ngày có hiệu lực:
31/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
: DANH SÁCH ĐIỂM CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH, TCTN
Nội dung trong tệp đính kèm