Số / Ký hiệu: 1582/TB-BHXH
Trích yếu: Thông báo sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị
Loại văn bản:
Thông báo
Cơ quan ban hành:
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH
Lĩnh vực:
Hành chính
Người kí:
Hồ Sỹ Nam
Ngày ban hành:
17/12/2019
Ngày có hiệu lực:
17/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
1582/TB-BHXH: Thông báo sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị
Nội dung trong tệp đính kèm