Video hướng dẫn sử dụng phần mềm iBHXH

14/08/2015 03:15 PMTài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm iBHXH

1. Hướng dẫn cài đặt phần mềm iBHXH
 

2. Hướng dẫn xuất danh sách tham gia BHXH của đơn vị từ phần mềm SMS sang iBHXH
3. Hướng dẫn cách điền thông tin đơn vị
4. Hướng dẫn ký và nộp hồ sơ
5. Hướng dẫn ký điện tử và nộp hồ sơ
6. Hướng dẫn đăng ký giao dịch BHXH điện tử
7. Hướng dẫn đăng ký nhận thông báo
8. Hướng dẫn hồ sơ đề nghị cấp mã sổ BHXH
9. Đăng ký mới tham gia BHXH, BHYT, BHTN (101)
10. Hướng dẫn hồ sơ BHYT bắt buộc cho trẻ em dưới 6 tuổi  (102)
11. Hướng dẫn hồ sơ giảm lao động, giảm mức đóng, giảm BHYT, giảm BHTN – 103
12. Hướng dẫn hồ sơ gia hạn thẻ BHYT – 103
 
13. Hướng dẫn hồ sơ tăng lao động, tăng mức đóng, tăng BHYT, tăng BHTN và điều chỉnh chức danh công việc – 103
 
 
14. Hướng dẫn quản lý hồ sơ kê khai
 
15. Hướng dẫn sử dụng chức năng quản lý người lao động
 
16. Hướng dẫn sử dụng lấy thông tin người lao động từ chức năng quan lý người lao động
 
17. Hướng dẫn sao lưu và khôi phục dữ liệu
 
 
 
18. Cấp thẻ BHYT học sinh - sinh viên - 104
 
19. Hướng dẫn hồ sơ trả thẻ BHYT, sổ BHXH theo phiếu yêu cầu - 105