Phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

16/09/2020 07:25 AM


Ngày 15/9/2020, Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2020. Tham dự hội nghị có gần 100 đại biểu là cán bộ hội, hội viên Hội Nông dân trên địa bàn thành phố Đông Hà.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được báo cáo viên của BHXH tỉnh thông tin, tuyên truyền về quyền lợi, mức đóng, phương thức đóng và thủ tục đăng ký tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Bên cạnh đó, hội nghị đã dành phần lớn thời gian để trực tiếp tư vấn, đối thoại với cán bộ hội, hội viên hội nông dân về quyền lợi và mức đóng khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Trong thời gian tới, BHXH tỉnh tiếp tục phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức các buổi Hội nghị tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đến với đội ngũ cán bộ làm công tác hội và hội viên hội nông dân tại các huyện trên địa bàn tỉnh, góp phần đưa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đến với hội viên hội đoàn thể và mọi người dân để vận động đăng ký tham gia.

N.Đ