Công bố và trao Quyết định nghỉ hướng chế độ BHXH đối với viên chức quản lý

28/08/2020 06:36 PM


Ngày 28/8/2020, Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị đã tổ chức công bố và trao Quyết định nghỉ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với viên chức quản lý.

Giám đốc BHXH tỉnh Quảng Trị Hồ Sỹ Nam trao Quyết định nghỉ hưởng chế độ BHXH cho viên chức quản lý: Ảnh - N.Đ

Theo các Quyết định của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị, kể từ ngày 01/9/2020, đồng chí Lê Phước Dũng, Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Gio Linh và đồng chí Trương Văn Hiền, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Vĩnh Linh được nghỉ hưu, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định.

Phát biểu tại buổi Công bố quyết định, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị Hồ Sỹ Nam ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cống hiến của đồng chí Lê Phước Dũng và đồng chí Trương Văn Hiền trong suốt quá trình công tác trong ngành Bảo hiểm xã hội. Trên cương vị là viên chức quản lý, các đồng chí đã làm tốt vai trò tham mưu cho Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh các giải pháp để thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại địa phương; lãnh đạo Bảo hiểm xã hội huyện vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. 

Trong thời gian tới, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh mong muốn sẽ tiếp tục được đón nhận các ý kiến đóng góp của hai đồng chí để Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị thực hiện ngày càng tốt hơn chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động và Nhân dân trên địa bàn.

Thương Lê