Ngành Bảo hiểm xã hội tiếp tục triển khai Giao dịch điện tử đối với cá nhân

26/08/2020 02:20 PM


Thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Nhằm để đảm bảo việc cung cấp dịch vụ định danh, xác thực cho ứng dụng thông tin trên thiết bị di động, Cổng dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Cổng dịch vụ công Quốc gia được chính xác, phù hợp với quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Ngành BHXH tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, vận động, khuyến khích người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, thanh toán viện phí không dùng tiền mặt qua tài khoản ngân hàng bằng thẻ ATM.

Để nộp giao dịch điện tử với cơ quan BHXH, Cá nhân truy cập vào Cổng thông tin điện tử của BHXH tại địa chỉ https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn. Hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn.

Thực hiện khai báo đầy đủ thông tin đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử với cơ quan BHXH theo mẫu quy định, xác nhận thông tin kê khai và nộp tờ khai tại nơi tiếp nhận hồ sơ theo quy định của BHXH Việt Nam, xuất trình CMND/thẻ Căn cước công dân/hộ chiếu để xác minh thông tin.

Ngoài ra, Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam còn cung cấp đến người dân các chức năng tra cứu thông tin quá trình tham gia BHXH, BHYT, BHTN, tra cứu thông tin mã số BHXH, tra cứu thông tin thẻ BHYT, tra cứu các chế độ chính sách, các quy trình, biểu mẫu.

Thực hiện giao dịch điện tử BHXH giúp rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, công khai, minh bạch việc giải quyết TTHC. Các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động và cá nhân không phải thực hiện kê khai tờ khai hồ sơ BHXH bằng giấy như trước đây, mà sẽ thực hiện các thao tác nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng internet. Giúp các đơn vị tham gia BHXH chủ động thời gian nộp hồ sơ (có thể nộp hồ sơ 24/24 kể cả ngày lễ, ngày nghỉ); giúp các cá nhân, doanh nghiệp tiết kiệm chi phí đi lại, thời gian chờ đợi, chuyển phát, in ấn. Cơ quan BHXH căn cứ trên hồ sơ điện tử đã được ký số để giải quyết và trả kết quả về tận đơn vị thông qua dịch vụ bưu điện.

Thuận Lê