“Tình yêu Ngành và đam mê công việc là cảm hứng để tôi sáng tạo”

24/08/2020 02:16 PM


Đó là điều mà đồng chí Phạm Chí Hiếu, Trưởng Phòng Quản lý thu, BHXH tỉnh Quảng Trị chia sẻ với chúng tôi trong cuộc trò chuyện về những sáng kiến của anh, được đánh giá đem lại hiệu quả cao trong công việc.

Từ đổi mới nội dung, hình thức công tác tuyên truyền...

Anh Hiếu chia sẻ một thực tế lâu nay trong công tác tuyên truyền vận động đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN chỉ mới dừng lại ở việc phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước nên hiệu quả mang lại chưa cao. Từ suy nghĩ thấu đáo rằng khi tiếp cận các đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN không chỉ rập khuôn, máy móc theo văn bản và dừng lại ở việc phổ biến pháp luật mà phải mổ xẻ, phân tích cho đối tượng biết về lợi ích thiết thực khi tham gia cũng như những rủi ro khi không tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Do đó, sáng kiến “Đổi mới nội dung tuyên truyền về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN nhằm góp phần thực hiện mục tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị” như một “làn gió mới” làm thay đổi nhận thức, tư duy của những cán bộ trực tiếp đi vận động, tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức cho người dân. Mục đích chính của giải pháp là chú trọng đến nội dung và hình thức tuyên truyền phải phong phú, hấp dẫn, từ đó mới tác động mạnh đến nhận thức của Nhân dân, đến người lao động và chủ sử dụng lao động về nghĩa vụ và quyền lợi tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Vì vậy, anh Hiếu đã trực tiếp biên soạn tài liệu để phục vụ công tác tuyên truyền cũng như tham gia làm báo cáo viên tại nhiều Hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN với các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

Ngoài việc tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ của các bên khi tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật, anh Hiếu đã có một số sáng kiến, cải tiến nội dung về công tác tuyên truyền để phân tích nhằm làm rõ thêm một số quy định của Luật BHXH, BHYT; lấy dẫn chứng trong thực tiễn cuộc sống để minh họa và giải thích thêm một số nội dung mà nhiều đối tượng cũng như dư luận xã hội thường thắc mắc do chưa nắm hết những quy định cụ thể của Luật BHXH, BHYT, BHTN. Tùy theo đối tượng tuyên truyền, anh Hiếu đã nghiên cứu, tìm tòi và học hỏi để biên soạn nội dung cho phù hợp với từng đối tượng, tránh dàn trải dẫn đến mất nhiều thời gian nhưng hiệu quả mang lại không cao. Vì thế, ngoài việc tóm tắt các quy định của pháp luật về quyền và trách nhiệm của chủ sử dụng lao động theo quy định của Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Việc làm, Luật An toàn vệ sinh lao động, anh Hiếu còn lồng ghép nội dung để minh họa quyền lợi của người sử dụng lao động khi tuân thủ quy định về tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động. Qua đó, góp phần hạn chế và điều hòa các mâu thuẫn giữa người lao động và người sử dụng lao động, giúp người lao động yên tâm cống hiến, tạo môi trường làm việc ổn định, đảm bảo hoạt động lao động sản xuất, công tác hiệu quả cao, giúp doanh nghiệp tăng trưởng và phát triển.

Bên cạnh việc phân tích những quyền lợi khi người sử dụng lao động thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động, anh còn phân tích những chế tài nếu người sử dụng lao động, người lao động cố tình vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN như so sánh lãi suất do chậm nộp BHXH, BHYT, BHTN cao hơn rất nhiều với lãi vay ngân hàng để doanh nghiệp biết nhằm tránh trường hợp cố tình chiếm dụng tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN để sử dụng vào mục đích khác. Làm rõ các chế tài xử lý mới được đưa vào Bộ Luật Hình sự sửa đổi năm 2015 về việc bổ sung các tội danh chiếm dụng tiền BHXH, BHYT, BHTN để tuyên truyền mang tính răn đe. Đối với nội dung tuyên truyền về chính sách BHYT hộ gia đình thì cung cấp thông tin về chi phí khám, chữa bệnh đối với trường hợp có thẻ BHYT và không có thẻ BHYT để người dân thấy được quyền lợi hết sức to lớn của việc tham gia BHYT so với trường hợp không tham gia BHYT. Dẫn chứng các trường hợp có chi phí khám, chữa bệnh lớn cho một đợt điều trị do Quỹ BHYT thanh toán để đối tượng hiểu nếu gặp các bệnh hiểm nghèo mà không tham gia BHYT thì phải tự chi trả chi phí với số tiền rất lớn dẫn đến nguy cơ nghèo hóa… Chủ động đặt ra các câu hỏi và giải đáp các tình huống vướng mắc thường xuyên của đơn vị, người lao động và đối tượng để giải thích một cách đầy đủ, tránh mất thời gian do trùng lặp câu hỏi.

Riêng đối với đội ngũ báo cáo viên của Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Mặt trận Tổ quốc thì tập huấn, trang bị những kỹ năng về hình thức và nội dung tuyên truyền về BHXH, BHYT để tuyên truyền, vận động hội viên tham gia BHXH tự nguyện, BHYT. Bên cạnh đó, tại các buổi Hội nghị tuyên truyền, anh Hiếu thường xuyên chú trọng nắm bắt tâm lý của đối tượng, đi sâu vào những nội dung liên quan đến quyền lợi thiết thực của đối tượng để trực tiếp tư vấn, giải đáp, giúp làm phong phú thêm nội dung tuyên truyền. Qua công tác tuyên truyền đã giúp chủ sử dụng lao động, người lao động, hội viên các hội, đoàn thể và Nhân dân hiểu rõ hơn về lợi ích thiết thực của việc tham gia BHXH, BHYT, BHTN để tích cực đăng ký tham gia, góp phần quan trọng vào việc nâng cao tỷ lệ tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn. Tính đến hết năm 2019, toàn tỉnh có 598.912 người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, tăng 8.974 người so với năm 2018, đạt 100,74% kế hoạch được giao. Trong đó, tham gia BHXH tự nguyện là 5.725 người, BHXH tỉnh Quảng Trị được đánh giá là tỉnh có đơn vị có tỷ lệ phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện cao nhất Cụm thi đua số IV, các tỉnh miền Trung (111%). Tỷ lệ bao phủ BHYT đến năm 2019 đạt 94% dân số, vượt 6% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg (88%).

Đến nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu

Mặc dù từ năm 2009 đã ứng dụng công nghệ thông tin vào quy trình quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN nhưng phần mềm đang từng bước hoàn thiện nên chưa đáp ứng được yêu cầu công việc, chưa hỗ trợ tối đa trong việc phát hiện và cảnh báo những sai sót trong quá trình thao tác nghiệp vụ. Một số đơn vị sử dụng lao động, cơ quan quản lý đối tượng chưa làm tốt việc cung cấp thông tin, chưa thực hiện nghiêm túc các quy định, quy trình về nghiệp vụ thu BHXH, BHYT, BHTN. Công tác kiểm tra, rà soát thông tin, dữ liệu chưa được quan tâm đúng mức nên đã ảnh hưởng đến kết quả công tác thu và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Thực tế đó thúc giục anh Hiếu phải có sáng kiến, giải pháp đổi mới để khắc phục những vướng mắc, khó khăn trong công việc, và sáng kiến “Phân tích dữ liệu để tham mưu ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo việc kiểm tra và xử lý dữ liệu thu BHXH, BHYT, BHTN trên Hệ thống quản lý thu và sổ thẻ” được anh đưa ra đã được Hội đồng Khoa học BHXH tỉnh công nhận, áp dụng nhân rộng và phát huy hiệu quả.

Để đưa sáng kiến vào thực tiễn, anh Hiếu đã trực tiếp hướng dẫn chuyên viên tổng hợp của phòng Quản lý thu sử dụng các chức năng hỗ trợ trên Hệ thống TST và các công cụ tiện ích hiện có để kết xuất thông tin các trường hợp sai sót về dữ liệu thu, cấp thẻ BHYT theo từng nội dung và chi tiết theo từng đơn vị. Định kỳ, sau mỗi đợt quyết toán số liệu thu đã kịp thời tham mưu với Lãnh đạo BHXH tỉnh ban hành các văn bản hướng dẫn xử lý và chấn chỉnh các đơn vị kèm theo chi tiết dữ liệu sai sót gửi BHXH các huyện, thị xã, thành phố để xử lý. Ngay sau khi triển khai, mới chỉ thống kê số liệu trong 3 quý thực hiện (từ tháng 01/2019 đến tháng 9/2019) đã xử lý được 6.877 trường hợp có thông tin sai. Việc rà soát dữ liệu các đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN để chuyển BHXH các huyện, thị xã, thành phố xử lý dứt điểm các sai sót trong quá trình cập nhật thông tin, dữ liệu giúp cho việc quản lý thông tin và thực hiện công tác thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT cũng như giải quyết các chế độ BHXH, BHYT, BHTN được chặt chẽ, chính xác và kịp thời. Thông qua số liệu thống kê dữ liệu để làm cơ sở so sánh, đánh giá kết quả trong công tác quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN của BHXH các huyện, thị xã, thành phố và của từng cán bộ chuyên quản một cách khách quan, công khai, minh bạch. Hiệu quả tác động của sáng kiến được áp dụng trong lĩnh vực công tác đã mang lại hiệu quả rõ nét.

Không phô trương về những đóng góp cũng như thành tích của mình, đặc biệt là những sáng kiến có tính sáng tạo làm cơ sở nhân rộng về sau, anh Hiếu khiêm tốn nói: “So với những người khác thì thành tích và những sáng kiến của mình chẳng là bao nhưng quả thật các sáng kiến do mình đưa ra đã hỗ trợ đắc lực cho công việc chuyên môn mình phụ trách được tốt hơn, đó là điều mà mình tâm đắc và thỏa mãn nhất”. Những đóng góp, cống hiến tích cực với Ngành với nghề của anh Hiếu đã được đền bù xứng đáng, 5 năm liền anh Hiếu được xếp loại viên chức hoàn thành xuất sắt nhiệm vụ; năm 2019 anh Hiếu vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Đây chính là phần thưởng xứng đáng cho một con người luôn nhiệt huyết, sáng tạo và hết lòng vì công việc, say sưa theo đuổi những sáng kiến mang lại những hiệu quả thiết thực cho BHXH tỉnh Quảng Trị, nơi anh Hiếu đã gần 25 năm gắn bó và trưởng thành.

Hồ Nguyên Kha