Mục tiêu năm học 2020 - 2021 phấn đấu 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT

20/08/2020 07:39 AM


Định hướng thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân của Đảng và Nhà nước ta đã và đang được cụ thể hóa mạnh mẽ, từ việc hoàn thiện chính sách cho đến việc hiện đại hóa công tác tổ chức thực hiện. Xuyên suốt quá trình đó, kết quả thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên những năm qua đóng vai trò quan trọng - tạo nền tảng vững chắc hướng tới xây dựng nền An sinh bền vững trong tương lai

Ngày 18/8/2020 UBND tỉnh ban hành văn bản số 3796/UBND-VX về việc tăng cường thực hiện công tác BHYT HSSV năm học 2020-2021. Theo đó, yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, các đơn vị giáo dục cần có các giải pháp, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về chính sách BHYT HSSV, đảm bảo mục tiêu năm học 2020-2021 có 100% HSSV trong các cơ sở giáo dục tham gia đầy đủ BHYT.

Công tác bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên (HSSV) trên địa bàn tỉnh luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền và người dân quan tâm. Việc thực hiện BHYT HSSV đã đi vào nề nếp, số lượng tham gia năm sau luôn cao hơn năm trước, đến nay đạt được 98,1% tham gia. Quyền lợi khám bệnh, chữa bệnh của HSSV luôn được đảm bảo, hệ thống y tế trường học từng bước được cũng cố và hoạt động ngày càng hiệu quả.

Đối tượng học sinh, sinh viên khi tham gia bảo hiểm y tế sẽ được Nhà nước hỗ trợ 30% chi phí mua bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó, đối tượng này còn được hưởng những quyền lợi bảo hiểm y tế sau đây:

HSSV được đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các bệnh viện huyện và tương đương.

Được chăm sóc sức khỏe ban đầu tại trường học từ nguồn kinh phí của BHYT;

Được thanh toán 100% chi phí KCB nếu tổng chi phí khám chữa bệnh 1 lần thấp hơn 15% mức lương tối thiểu.

Được thanh toán 80% chi phí KCB khi đi đúng tuyến. Kể cả khi thực hiện KCB có dịch vụ kỹ thuật cao có chi phí lớn.

Thuận Lê