Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị chỉ đạo tăng cường thực hiện công tác BHYT học sinh, sinh viên

19/08/2020 09:45 AM


Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Quảng Trị vừa ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường thực hiện công tác bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên (HSSV) năm học 2020-2021. Trong đó, đề ra mục tiêu phấn đấu có 100% HSSV trên địa bàn tỉnh tham gia BHYT trong năm học mới và những năm tiếp theo

HSSV tham gia BHYT được chăm sóc sức khỏe ban đầu ngay tại trường học: Ảnh minh họa

Để đạt mục tiêu trên, UBND tỉnh Quảng Trị giao Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp với các Sở, ban ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chính sách BHYT nói chung và BHYT HSSV nói riêng vào thời điểm đầu năm học mới; tổ chức tổng kết, đánh giá công tác BHYT HSSV năm học 2019-2020 và triển khai công tác BHYT HSSV năm học 2020-2021.

BHXH tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành liên quan, các cơ quan truyền thông trên địa bàn tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHYT đến phụ huynh HSSV và các trường học trên địa bàn tỉnh; phối hợp với ngành Y tế, các cơ sở khám, chữa bệnh (KCB) BHYT trên địa bàn để đảm bảo quyền lợi cho HSSV khi đi KCB BHYT. Chủ động tham mưu, đề xuất UBND tỉnh các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác BHYT nói chung và chính sách BHYT HSSV nói riêng.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát, cập nhật và công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo làm cơ sở thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ cho các đối tượng theo quy định.

Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở KCB thực hiện tốt công tác KCB BHYT cho HSSV; tiếp tục tuyên truyền, phổ biến chính sách BHYT toàn dân, phấn đấu đạt mục tiêu 100% HSSV tham gia BHYT.

Sở Tài chính bố trí ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT cho HSSV kịp thời, đúng quy định; tham mưu cho UBND tỉnh mức hỗ trợ tham gia BHYT cho HSSV từ ngân sách địa phương theo quy định hiện hành.

Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Quảng Trị, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị tiếp tục phối hợp với BHXH tỉnh tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến Luật BHYT nói chung và chính sách BHYT cho HSSV.

UBND tỉnh giao Tỉnh đoàn phối hợp với Sở GD-ĐT, BHXH tỉnh tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách BHYT HSSV tại trường học để HSSV biết, tích cực tham gia.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo các đơn vị thành viên tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia BHYT theo đúng quy định của Luật BHYT và các quy định hiện hành.

Yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng GD-ĐT phối hợp với cơ quan BHXH cùng cấp thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động HSSV tham gia BHYT, phấn đấu đạt tỉ lệ 100% HSSV trên địa bàn quản lý tham gia BHYT. Xác định việc chỉ đạo thực hiện thành công mục tiêu 100% HSSV tham gia BHYT là nhiệm vụ chính trị hàng năm của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Đáng chú ý, UBND tỉnh yêu cầu Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề trên địa bàn tỉnh cần xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho HSSV về vai trò của chính sách BHYT và trách nhiệm tham gia BHYT của HSSV; xác định việc chỉ đạo thực hiện thành công mục tiêu 100% HSSV tham gia BHYT là nhiệm vụ hàng năm của cấp ủy, ban giám hiệu nhà trrường.

Năm học 2019-2020, toàn tỉnh có 126.366 HSSV tham gia BHYT, đạt tỉ lệ 98,10% trên tổng số HSSV có trách nhiệm tham gia BHYT.

N.Đ