Công chức, viên chức, lao động BHXH tỉnh Quảng Trị hưởng ứng cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone

18/08/2020 02:53 PM


Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị vừa có báo cáo gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc cài đặt ứng dụng Bluezone

Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo khi có tiếp xúc gần với người nhiễm Covid-19: Ảnh minh họa

Tính đến ngày 17/8/2020, tại Văn phòng Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị đã có 99% công chức, viên chức, lao động cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone, 01 trường hợp chưa cài đặt ứng dụng Bluezone do không sử dụng điện thoại thông minh.

Tại Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã có 96% viên chức, lao động cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone, có 05 trường hợp chưa cài đặt ứng dụng Buezone do không sử dụng điện thoại thông minh.

Trong thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị đã tích cực tuyên truyền, vận động công chức, viên chức, lao động cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone để truy vết, cảnh báo khi có tiếp xúc gần với người nhiễm Covid-19. Bên cạnh đó, thực hiện khai báo y tế tự nguyện để tự phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

P.A.Đ