Ra quân vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

11/07/2020 09:57 AM


Ngày 11/7/2020, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bưu điện tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế (BHYT) Việt Nam - Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên phạm vi toàn tỉnh. Tham dự Lễ ra quân tại điểm cầu BHXH tỉnh có đại diện Lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể cấp tỉnh, đại diện Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đông Hà. Tại điểm cầu BHXH các huyện, thị xã tham dự Lễ ra quân có đại diện Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện, thị xã, đại diện các phòng, ban liên quan cùng toàn thể Lãnh đạo, viên chức của BHXH và Bưu điện huyện, thị xã.

Tiếp sóng trực tuyến Lễ ra quân tại điểm cầu BHXH tỉnh Quảng Trị: Ảnh - N.Đ

Mục đích của Lễ ra quân lần này nhằm tiếp tục tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT. Qua đó, khẳng định sự quan tâm sâu sắc và sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đối với sự nghiệp an sinh xã hội cho người lao động và Nhân dân.

Tuyên truyền lưu động về chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn huyện Hải Lăng: Ảnh - Thanh Tùng

Bên cạnh đó, tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020”; Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH, góp phần tạo quyết tâm chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT từ Trung ương đến tận cơ sở; tăng cường vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong công tác phối hợp tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, hướng tới mục tiêu BHXH và BHYT toàn dân.

Đây cũng là dịp để khẳng định vai trò của cơ quan BHXH và Bưu điện các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, góp phần vào mục tiêu hướng tới BHXH và BHYT toàn dân.

Sau buổi tiếp sóng trực tuyến Lễ ra quân tại điểm cầu BHXH tỉnh đã diễn ra hoạt động diễu hành, tuyên truyền lưu động về lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên địa bàn toàn tỉnh. Qua đó, chuyển tải lợi ích thiết thực của việc tham gia BHXH, BHYT đến với mọi người dân, góp phần mở rộng phạm vi đối tượng tham gia BHXH, BHYT.

N.Đ