Hoàn thiện cơ sở dữ liệu người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội

09/07/2020 04:41 PM


Để quản lý thông tin và đảm bảo việc chi trả cho người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) hàng tháng được chặt chẽ, chính xác, đúng người, đúng quy định của pháp luật, BHXH tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp với Bưu điện tỉnh Quảng Trị thực hiện rà soát thông tin người hưởng thời gian từ tháng 6/2020 đến đầu tháng 9/2020 trên phạm vi toàn tỉnh.

Chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH trên địa bàn thành phố Đông Hà: Ảnh - Hương Liên

Qua 2 đợt thực hiện rà soát thông tin theo kỳ chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH của tháng 6/2020 và tháng 7/2020 tại địa bàn thành phố Đông Hà, BHXH tỉnh đã tiến hành cập nhật thông tin về ngày, tháng, năm sinh; số chứng minh nhân dân; địa chỉ hiện đang cư trú và số điện thoại người hưởng của gần 1.479 đối tượng đang nhận chế độ BHXH hàng tháng bằng hình thức nhận tiền mặt tại 31 điểm chi trả tại 09 phường trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh đã tiến hành kiểm tra thông tin đối với người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng ủy quyền cho người khác lĩnh thay để xác minh thông tin người hưởng tại nơi cư trú.

Trên tinh thần chỉ đạo của BHXH Việt Nam tại Công văn số 1197/BHXH-CSXH ngày 15/4/2020 về việc rà soát dữ liệu người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng nhận tiền mặt, BHXH tỉnh Quảng Trị đang tích cực kiểm tra, rà soát, hướng tới mục tiêu hoàn thiện cơ sở dữ liệu người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH trên địa bàn.

Hương Liên