Thực hiện nghiêm Luật Bảo hiểm y tế, hướng tới mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân

01/07/2020 04:02 PM


(QTO) - Bảo hiểm y tế (BHYT) là chính sách an sinh xã hội nhân văn, nhân đạo, rất cần sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, ủng hộ của toàn xã hội để thực hiện tốt chủ trương của Đảng và quy định của pháp luật về BHYT của Nhà nước. Nhân Ngày BHYT Việt Nam 1/7/2020, phóng viên Báo Quảng Trị có cuộc trao đổi với Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh TRẦN VĂN THAO xung quanh những kết quả đạt được cũng như định hướng phát triển đối tượng tham gia BHYT trong thời gian tới.

- Thưa ông! Để tiến tới thực hiện lộ trình BHYT toàn dân, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT (năm 2014) đã quy định rõ: Từ ngày 1/1/2015, BHYT là hình thức bảo hiểm bắt buộc nhằm khẳng định mọi đối tượng có trách nhiệm phải tham gia BHYT. Vậy ông có thể cho biết cụ thể về những quyền lợi của người dân khi tham gia BHYT?

- BHYT có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc giảm bớt gánh nặng tài chính cho người bệnh. Bằng việc tham gia BHYT, tùy thuộc vào tuyến khám chữa bệnh (KCB), người tham gia sẽ được hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần chi phí KCB BHYT.

Khi tham gia BHYT, người tham gia BHYT có các quyền lợi như: Được cấp thẻ BHYT; được lựa chọn cơ sở KCB ban đầu theo quy định; được KCB BHYT; được Quỹ BHYT thanh toán chi phí KCB theo quy định; được cung cấp các thông tin về chế độ BHYT; được khiếu nại, tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật về BHYT; được nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí khi tham gia (mức hỗ trợ tùy theo nhóm đối tượng).

Người tham gia BHYT khi đi KCB đúng tuyến được Quỹ BHYT chi trả từ 80 đến 100% chi phí KCB. Nếu KCB trái tuyến, người dân sẽ được chi trả: 40% chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến trung ương; 60% chi phí điều trị nội trú (đến ngày 31/12/2020); 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 1/1/2021 tại bệnh viện tuyến tỉnh; 100% chi phí tại bệnh viện tuyến huyện. Riêng đối với người sống tại xã đảo, huyện đảo; người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn đi KCB không đúng tuyến vẫn được hưởng theo mức hưởng đúng tuyến.

Đặc biệt, đối với người tham gia BHYT từ đủ 5 năm liên tục trở lên và có số tiền đồng chi trả chi phí KCB trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở thì sẽ được hưởng 100% chi phí KCB.

- Được biết đến tháng 6/2020, tỉ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn tỉnh là 95,3% dân số, vượt 5,3% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg (90%), tuy nhiên vẫn chưa đạt so với chỉ tiêu Tỉnh ủy giao (96%). Vậy những khó khăn hiện nay trong phát triển BHYT trên địa bàn tỉnh là gì, thưa ông?

- Công tác truyền thông về chính sách BHYT, đặc biệt là truyền thông về BHYT hộ gia đình tuy đã được BHXH tỉnh và các ngành liên quan chú trọng thực hiện nhưng chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Theo quy định tại Luật BHYT sửa đổi, bổ sung, BHYT là hình thức bảo hiểm bắt buộc, tuy nhiên, chưa có quy định, chế tài cụ thể đối với đối tượng tự đóng BHYT nhưng không tham gia (học sinh, sinh viên, hộ gia đình). Chất lượng và dịch vụ KCB BHYT cũng như tinh thần, thái độ phục vụ tại một số cơ sở y tế còn hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu của người dân, ảnh hưởng đến tâm lý tham gia BHYT.

Việc bố trí ngân sách địa phương để nâng mức hỗ trợ đóng BHYT cho nhóm đối tượng học sinh, sinh viên, người thuộc hộ gia đình nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình còn gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, nhiều người dân trên địa bàn tỉnh thu nhập bấp bênh, việc làm không ổn định đã ảnh hưởng đến công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT.

Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh từ tuyến tỉnh đến cơ sở để phục vụ bệnh nhân ngày càng tốt hơn. Ảnh: TT

- Năm 2020, chủ đề truyền thông về BHYT là “Thực hiện nghiêm Luật BHYT hướng tới mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân”. Vậy BHXH tỉnh sẽ có những giải pháp gì để thực hiện chính sách BHYT hiệu quả, thưa ông?

- Các thông điệp chính của Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam năm 2020 là: Nâng cao chất lượng KCB BHYT, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh, hướng tới BHYT toàn dân; Tham gia BHYT để chăm lo sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng; Thực hiện BHYT hộ gia đình để chăm sóc sức khỏe cho mọi thành viên trong gia đình; Thực hiện nghiêm Luật BHYT nhằm đảm bảo an sinh xã hội và sự phát triển bền vững; Tham gia BHYT là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người, mỗi gia đình, mỗi tổ chức và cả cộng đồng; BHYT là chính sách an sinh xã hội, do nhà nước tổ chức thực hiện.

Để thực hiện tốt chính sách BHYT, trong thời gian tới, BHXH tỉnh tiếp tục báo cáo, tham mưu và tranh thủ hơn nữa sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong việc chỉ đạo tổ chức thực hiện chính sách BHYT trên địa bàn. Bên cạnh đó, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành y tế và các ngành liên quan nâng cao chất lượng, dịch vụ KCB BHYT, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân khi đi KCB BHYT. Tăng cường công tác truyền thông về lợi ích thiết thực của việc tham gia BHYT, những trường hợp cụ thể trên địa bàn tỉnh đã được hưởng quyền lợi về BHYT với chi phí lớn để góp phần lan tỏa giá trị thiết thực của việc tham gia BHYT đến với mọi người dân. Tiếp tục thực hiện tốt công tác giám định BHYT, kịp thời phát hiện các sai phạm trong thanh toán, quyết toán chi phí KCB nhằm bảo đảm quyền lợi cho người tham gia BHYT.

Trên cơ sở những khó khăn, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện, BHXH tỉnh tiếp tục phối hợp với Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách về BHYT, đặc biệt là ban hành những quy định để bảo đảm việc thực hiện ngày càng tốt hơn quyền lợi cho người dân khi tham gia BHYT.

 

Thanh Trúc