Kỷ niệm Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7

01/07/2020 02:01 PM


Nhân dịp kỷ niệm Ngày Bảo hiểm y tế (BHYT) Việt Nam 01/7, đại diện Lãnh đạo Sở Y tế cùng các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh đã đến thăm và tặng hoa chúc mừng Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị.

Quyết định số 823/QĐ-TTg ngày 16/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định ngày 01/07 hằng năm là Ngày BHYT Việt Nam với mục tiêu nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, Chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, cá nhân trong thực thi chính sách, pháp luật về BHYT.

Lãnh đạo Sở Y tế thăm và tặng hoa chúc mừng BHXH tỉnh nhân Ngày BHYT 01/7

Trong thời gian qua, việc tổ chức thực hiện chính sách BHYT trên địa bàn tỉnh luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể. Trong đó, có vai trò quan trọng của ngành Y tế và các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn. Tỷ lệ tham gia BHYT tăng dần qua các năm, các quyền lợi về khám, chữa bệnh cho người tham gia BHYT luôn được bảo đảm.

Đại diện lãnh đạo các cơ sở KCB BHYT thăm và tặng hoa chúc mừng BHXH tỉnh nhân Ngày BHYT 01/7

Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2020 có chủ đề “Thực hiện nghiêm Luật BHYT, hướng tới mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân”. Để thực hiện tốt chính sách BHYT, trong thời gian tới, BHXH tỉnh tiếp tục báo cáo, tham mưu và tranh thủ hơn nữa sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong việc chỉ đạo tổ chức thực hiện chính sách BHYT trên địa bàn. Bên cạnh đó, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành y tế và các ngành liên quan nâng cao chất lượng, dịch vụ KCB BHYT, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân khi đi KCB BHYT. Tăng cường công tác truyền thông về lợi ích thiết thực của việc tham gia BHYT, những trường hợp cụ thể trên địa bàn tỉnh đã được hưởng quyền lợi về BHYT với chi phí lớn để góp phần lan tỏa giá trị thiết thực của việc tham gia BHYT đến với mọi người dân. Tiếp tục thực hiện tốt công tác giám định BHYT, kịp thời phát hiện các sai phạm trong thanh toán, quyết toán chi phí KCB nhằm bảo đảm quyền lợi cho người tham gia BHYT.

Đại diện lãnh đạo các cơ sở KCB BHYT thăm và tặng hoa chúc mừng BHXH tỉnh nhân Ngày BHYT 01/7

 

 

Ban Biên tập