Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện tốt chính sách BHYT học sinh, sinh viên

23/06/2020 01:18 PM


Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Quảng Trị vừa có văn bản chỉ đạo Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; Hiệu trưởng, Giám đốc các đơn vị trực thuộc và Giám đốc các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện tốt chính sách BHYT học sinh, sinh viên (HSSV) năm học 2019-2020.

HSSV tham gia BHYT để được chăm sóc và bảo vệ sức khỏe ngay tại trường học: Ảnh minh họa 

Tính đến ngày 20/05/2020, toàn tỉnh có 125.545 HSSV tham gia BHYT, đạt tỷ lệ 97,73% trên tổng số HSSV có trách nhiệm tham gia. Để thực hiện mục tiêu có 100% HSSV tham gia BHYT theo Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016-2020, chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị tại Công văn số 3420/UBND-VX ngày 31/7/2019 về tăng cường thực hiện chính sách BHYT HSSV, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị yêu cầu các đơn vị trực thuộc thực hiện một số nội dung như:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các thầy cô giáo, các gia đình có HSSV chưa tham gia BHYT; nâng cao nhận thức cho học sinh, cha mẹ học sinh về chính sách, pháp luật về BHYT và vai trò của BHYT đối với công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho học sinh.

Chủ động hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH địa phương hướng dẫn HSSV tham gia và được cấp thẻ BHYT theo đúng quy định, đảm bảo có 100% HSSV tham gia BHYT.

Phối hợp với cơ quan BHXH các huyện, thị xã kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về BHYT trong các cơ sở giáo dục. Đảm bảo nguồn kinh phí trích lại từ BHYT để chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh được sử dụng đúng mục đích.

Sở GD&ĐT xác định việc thực hiện tốt công tác BHYT trong nhà trường là trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên ngành GD&ĐT nhằm bảo đảm quyền lợi được chăm sóc sức khỏe, góp phần nâng cao chất lượng phát triển cá nhân học sinh; đồng thời là một tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

N.Đ