Đại hội Đảng bộ BHXH tỉnh Quảng Trị - Nhiều dấu ấn quan trọng trong nhiệm kỳ 2015-2020

10/06/2020 01:17 PM


Ngày 10/6/2020, Đảng bộ Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Về tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Khánh Vũ, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, đồng chí Hồ Văn Chính, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cùng các đồng chí trong Tổ chỉ đạo Đại hội.

Đại biểu dự Đại hội thực hiện nghi thức chào cờ: Ảnh - N.Đ

Chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng  

Trong nhiệm kỳ qua, cùng với việc xây dựng và thực hiện tốt Quy chế hoạt động của Đảng bộ, BCH Đảng bộ BHXH tỉnh Quảng Trị đã xây dựng Quy chế phối hợp với chuyên môn và các tổ chức đoàn thể trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng.

Đảng bộ BHXH tỉnh Quảng Trị thường xuyên quan tâm tới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, chăm lo bồi dưỡng nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức; triển khai có hiệu quả việc “ Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức Đảng, sự quản lý, điều hành của lãnh đạo chuyên môn trong việc ngăn ngừa và đấu tranh với những biểu hiện tham nhũng, lãng phí. 

Đảng bộ thường xuyên quan tâm lãnh đạo kiện toàn về số lượng, chất lượng, bố trí, sắp xếp, điều chỉnh lại tổ chức bộ máy phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, năng lực, sở trường của từng đảng viên, CCVC nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan. Các đoàn thể chính trị: Công đoàn, Đoàn thanh niên, Nữ công, Cựu chiến binh từng bước được kiện toàn, cũng cố, duy trì và hoạt động tốt có hiệu quả; phát huy vai trò tập hợp lực lượng, động viên đoàn viên, hội viên, quần chúng thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, lao động sang tạo… góp phần vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ của toàn ngành BHXH tỉnh.

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh Hồ Sỹ Nam phát biểu khai mạc Đại hội: Ảnh - N.Đ

Nhiều kết quả ấn tượng trong nhiệm kỳ 2015-2020

Từ việc bám sát những yêu cầu đặt ra đối với công tác chuyên môn, Đảng bộ BHXH tỉnh Quảng Trị đã lãnh đạo đơn vị thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, tập trung vào tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật BHXH, Luật BHYT, các Nghị quyết của Đảng về BHXH, BHYT, các chế độ, chính sách về BHXH, BHYT, BHTN đến tận cấp ủy Đảng, chính quyền, chủ sử dụng lao động, người lao động và Nhân dân trên địa bàn. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc mở rộng và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, tổ chức thực hiện có hiệu quả chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động và Nhân dân.

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh đã chú trọng đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện giao dịch điện tử, nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN qua dịch vụ bưu chính, nâng cao năng lực giải quyết, xử lý công việc và chuyển đổi tác phong làm việc từ hành chính sang phục vụ của từng đảng viên, công chức, viên chức, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân khi tham gia và giải quyết các chế độ, chính sách về BHXH, BHYT, BHTN.

Trong nhiệm kỳ, công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, số người tham gia tăng cao qua các năm. Nếu như năm 2015, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BHXH tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015-2020, toàn tỉnh có 43.843 người tham gia BHXH bắt buộc, có 1.091 người tham gia BHXH tự nguyện, 36.142 người tham gia BHTN, độ bao phủ BHYT đạt tỷ lệ 75% dân số thì đến hết năm 2019, số người tham gia BHXH bắt buộc trên địa bàn tỉnh tăng lên 52.269 người, có 5.725 người tham gia BHXH tư nguyện, 44.183 người tham gia BHTN, độ bao phủ BHYT đạt tỷ lệ 94% dân số.

Hàng năm, BHXH tỉnh Quảng Trị luôn hoàn thành vượt mức kế hoạch thu BHXH, BHYT, BHTN với tỷ lệ cao. Nếu như năm 2015, tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN là 917,914 tỷ đồng thì đến năm 2019, tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN là 1.401 tỷ đồng, tăng 1,52 lần so với năm 2015.

Đảng viên tham luận tại Đại hội: Ảnh - N.Đ

Trong nhiệm kỳ, BHXH tỉnh đã giải quyết cho hàng ngàn người hưởng chế độ BHXH hàng tháng, chế độ BHXH một lần; hàng vạn lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, nghĩ dưỡng sức; chi trả lương hưu hàng tháng đẩy đủ, kịp thời, tận tay cho trên 24 ngàn đối tượng hưởng với tổng số tiền chi trả hàng tháng trên 1.200 tỷ đồng; đã giám định và bảo đảm quyền lợi, chi trả đầy đủ, kịp thời quyền lợi BHYT cho hàng triệu lượt người khám chữa bệnh BHYT.

Nhiệm kỳ 2015-2020, BHXH tỉnh đã được Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm và tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”  các năm 2015, 2016, 2017, 2018, 2019; được tặng Cờ thi đua của BHXH Việt Nam năm 2015, Cờ thi đua của UBND tỉnh năm 2016, Cờ thi đua của Chính phủ năm 2018; được Đảng ủy Khối công nhận Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ liên tục trong các năm từ năm 2016 đến năm 2019.

Đặc biệt năm 2020, BHXH tỉnh vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhất giai đoạn 2014-2019. Nhiều cá nhân được công nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở và được các cấp tặng Bằng khen.

Phát huy hiệu quả, đoàn kết vươn lên

Với khẩu hiệu hành động: “Toàn thể đảng viên trong Đảng bộ nỗ lực, phấn đấu góp phần xây dựng ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả, đáp ứng sự hài lòng của người dân và tổ chức, doanh nghiệp”, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ BHXH tỉnh Quảng Trị xác định mục tiêu: tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và từng đảng viên; giáo dục, bồi dưỡng đảng viên, công chức, viên chức giữ vững phẩm chất, đạo đức, tác phong, nâng cao nhận thức chính trị, năng lực chuyên môn; thường xuyên thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phát huy sức mạnh đoàn kết nội bộ; có các biện pháp, giải pháp đồng bộ, hiệu quả nhằm phục vụ tốt đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BHXH tỉnh Quảng Trị lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Hồ Văn Chính phát biểu chỉ đạo Đại hội: Ảnh - N.Đ

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Hồ Văn Chính, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh chúc mừng, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ BHXH tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Bên cạnh đó, đồng chí đề nghị: Phát huy những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ BHXH tỉnh cần bám sát quan điểm chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, BHXH Việt Nam, của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị và của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác Đảng và nhiệm vụ chính trị được giao; đoàn kết, năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, thực hiện tốt công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, đảm bảo quyền lợi người tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Lãnh đạo Đảng ủy Khối tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ BHXH tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025: Ảnh - N.Đ

Trong không khí khách quan, dân chủ, Đại hội Đảng bộ BHXH tỉnh lần thứ VIII đã tiến hành bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 11 đồng chí, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh Hồ Sỹ Nam tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy BHXH tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Dịp này, Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2020-2025.

Mai Thanh Bình