Chuẩn y chức danh Chủ tịch Công đoàn cơ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị

08/06/2020 04:55 PM


Ngày 8/6/2020, Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 13/QĐ-CĐVC về việc chuẩn y và công nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS) Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2017-2020.

Theo đó, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Trị quyết định: Chuẩn y bổ sung đồng chí Phạm Chí Hiếu, Đảng ủy viên, Trưởng phòng Quản lý thu, Ủy viên Ban Chấp hành CĐCS Bảo hiểm xã hội tỉnh, Chủ tịch CĐCS thành viên Văn phòng Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị vào Ban Thường vụ và giữ chức Chủ tịch Công đoàn CĐCS Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2017-2022.

Đồng chí Phạm Chí Hiếu, tân Chủ tịch CĐCS BHXH tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2017-2022

Đồng thời, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Trị đồng ý chuẩn y bổ sung đồng chí Võ Thị Diệu Mai, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Phó Chủ tịch CĐCS thành viên Văn phòng Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị vào Ban Chấp hành CĐCS Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2017-2020.

N.Đ